سنگ برش TACO

سنگ سایش TACO سایز ۱.۹*۱۸۰ استاندارد MPA EN12413

تب ۱ی

این تب ۱ است

این تب ۲ است

این تب ۳ است

محصولات مشابه