محصولات برش و سایش TACO

سنگ برش TACO

T41-230X1.9X22.2 INOX استاندارد MPA En12413

سنگ برش TACO

سنگ سایش TACO سایز ۱.۹*۱۸۰ استاندارد MPA EN12413